Zonder registratie bedrijfsauto naheffingsaanslag voor werkgever

Bestelauto van de werkgever mee naar huis nemen? LET OP!

Als uw werknemers hun bedrijfsauto mee naar huis nemen, is de kans groot dat deze ook privé wordt gebruikt. De rechter heeft onlangs nog eens bevestigd dat zonder bijtelling en zonder registratie de fiscale schade voor uw rekening komt.

In een recente rechtszaak voor Rechtbank Den Haag gaat het om een aannemingsbedrijf dat is gespecialiseerd in het aanleggen van kabel- 
en leidingsystemen (ECLI:NL:RBDHA:2019:10788) . De werknemers van dit bedrijf gebruiken hiervoor bestelauto’s die op naam van het aannemingsbedrijf staan.

Aan het eind van de werkdag worden de bestelauto’s door de werknemers mee naar huis genomen. Tijdens een boekenonderzoek komt dan ook de vraag aan de orde of hiervoor geen bijtelling voor privégebruik in aanmerking moet worden genomen. De inspecteur heeft het vermoeden dat de bedrijfsauto’s ’s avonds en in het weekend privé gebruikt worden. In de administratie zijn namelijk parkeerbonnen op kenteken van de auto’s aangetroffen op locaties en tijdstippen die niet aansluiten bij de werkzaamheden van het bedrijf.

Het is aan het aannemingsbedrijf/de berijders om aan te tonen dat de auto’s niet privé zijn gebruikt. Dit zou kunnen met een sluitende kilometeradministratie. Deze is echter nooit bijgehouden. De administratie die het aannemingsbedrijf achteraf in elkaar heeft gezet (geflanst), is onvoldoende.

Er is ook geen schriftelijk verbod op privégebruik afgesproken tussen de werkgever en de werknemers. Laat staan dat dit is gecontroleerd.

Als laatste verdedigingslinie stelt het aannemingsbedrijf dat de bestelauto’s ongeschikt zijn voor het vervoer van personen. De grondwerkzaamheden zorgen voor vieze auto’s. Dit standpunt wordt echter onvoldoende onderbouwd (bijv. met foto’s van het interieur van de auto’s).

De rechtbank beslist dat er voor de bestelauto’s ten onrechte geen bijtelling in aanmerking is genomen. Ook moet er een btw-correctie voor privégebruik plaatsvinden.

Omdat er niet is bijgehouden welke werknemer welke bestelauto mee naar huis neemt, kan de naheffing loonheffing niet per werknemer worden gespecificeerd en komt deze voor rekening van de werkgever. Dit betekent concreet dat over de niet in aanmerking genomen bijtellingen door het bedrijf loonheffing moet worden afgedragen tegen het gebruteerde tabeltarief. Dit ligt tussen de 57,8 en 107,2%!

Advies:
Houd goed bij welke auto door welke werknemer mee naar huis wordt genomen.

Als uw werknemer met een sluitende kilometeradministratie kan aantonen dat hij de bestelauto minder dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt, vindt er geen bijtelling plaats.

Als de bestelauto helemaal niet privé wordt gebruikt, kan met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ van de Belastingdienst de bijtelling privégebruik achterwege blijven.

U kunt met uw werknemer ook een verbod op privégebruik afspreken. U moet dit verbod wel goed controleren en er moet een forse sanctie staan op overtreding

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Bestelbus_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png