Welke sociale regelingen veranderen per 1 juli?

Ouders van kinderen met een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen per 1 juli automatisch dubbele kinderbijslag. Dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Ook is het mogelijk gemaakt de dubbele kinderbijslag met 6 maanden terugwerkende kracht toe te kennen. Lees meer.

Om de achterstanden in de sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering terug te brengen, komt er vanaf 1 juli een tijdelijke maatregel bij. Hierdoor wordt er alleen gekeken naar wat mensen feitelijk verdienen. Op basis daarvan volgt een beoordeling over de mate van arbeidsongeschiktheid. De tijdelijke maatregel is voor de komende 3 jaar. Naar verwachting kunnen hierdoor jaarlijks 3.000 tot 4.000 meer WIA-claimbeoordelingen worden uitgevoerd. Lees meer.

Per 1 juli 2024 veranderen de kwaliteitseisen voor de buitenschoolse opvang (bso) en de dagopvang. De bso kan door de aanpassingen meer activiteiten aanbieden die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. In de dagopvang mogen beroepskrachten in opleiding onder voorwaarden een ‘vast gezicht’ (vaste beroepskracht) zijn voor de kinderen. Deze aanpassing moet werkdruk en roosterproblemen door personeelstekort verminderen. Lees meer.

Ook worden per 1 juli 2024 het minimumuurloon, de uitkeringen en bijstand geïndexeerd.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Banner_Rene_en_Paul_aan_balie_dec23.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png