Heeft u al een levenstestament?

Een levenstestament treedt in tegenstelling tot een ‘gewoon’ testament al in werking tijdens uw leven. Maar waarom zou dat nodig zijn? 
Tijdens uw leven kunt u toch zelf alle beslissingen nemen? Dit is helaas niet in alle gevallen zo, want wat gebeurt er als u een ongeluk krijgt of onverhoopt ziek wordt en u daardoor niet meer in staat bent om zelfstandig te handelen? Een levenstestament kan dan uitkomst bieden. 

Zo voor de vakantie is een goed moment om dit te regelen.

Mocht u niet meer in staat zijn om zelf te handelen of uw wil te uiten, dan is het voor uzelf, maar ook voor uw omgeving van belang om uw wensen op persoonlijk en zakelijk vlak vast te laten leggen. Wie mag er bijvoorbeeld uw privéfinanciën beheren en wie mag er voor u beslissingen nemen op zakelijk gebied, zodat uw onderneming kan blijven voortbestaan?

In het levenstestament geeft u dan ook aan een of meerdere personen een volmacht om voor u te handelen. Door in het levenstestament zo specifiek en uitgebreid mogelijk uw wensen vast te leggen, kan deze persoon voor u de zaken zo veel mogelijk laten verlopen op een wijze zoals u dat zelf ook had gedaan.

De continuïteit van uw onderneming zal altijd vooropstaan en mag dan ook niet in gevaar komen. Belangrijke vragen die u dan ook moet beantwoorden in uw levenstestament zijn onder andere: wie wordt de gevolmachtigde, welke beslissingen mag deze persoon nemen en moet hij nog met specifieke zaken rekening houden? Moet de gevolmachtigde voor- of achteraf verantwoording afleggen aan een ander en/of moet er een toezichthouder benoemd worden?

Naast de onderneming kunnen er ook nog zaken op persoonlijk vlak worden vastgelegd in een levenstestament. Hierbij kunt u denken aan wensen ten aanzien van medische behandelingen, euthanasie en donorschap. Maar ook wensen rondom uw persoonlijke financiën, zoals het doen van schenkingen en/of giften of beslissingen omtrent de verkoop van uw woning. Tevens kunt u ook bepalen wie de zorg krijgt over uw minderjarige kinderen.

Het is niet verplicht dat een levenstestament door de notaris wordt opgesteld. U kunt dus zelf uw wensen vastleggen in een onderhandse akte. Let op!  U loopt dan wel het risico dat dit levenstestament in twijfel wordt getrokken en er discussie ontstaat of u ten tijde van de ondertekening wel wilsbekwaam was.

Het verdient daarom de voorkeur om het levenstestament door een notaris op te laten stellen. De notaris controleert namelijk of u op het moment van vastleggen en 
ondertekenen van het levenstestament wel wilsbekwaam bent.

Daarnaast kan de notaris op uw verzoek het levenstestament laten registreren in het Centraal Levenstestamentregister. Bij dit register kan nagevraagd worden of er een levenstestament is. De inhoud van deze akte is niet voor iedereen zichtbaar, alleen notarissen kunnen dit register inzien.

Mocht u niet meer in staat zijn om zelfstandig te handelen, dan heeft u door het opstellen van een levenstestament de regie nog zelf in handen en worden de zaken, zowel privé als wat betreft uw onderneming, volgens uw wensen geregeld.

Afstemming op andere belangwekkende documenten valt zeer aan te raden in dezen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Testament.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png